RPP AKIDAH AKHLAK KELAS 10 SEMESTER 1 & 2

DOWNLOAD RPP AKIDAH AKHLAK KELAS 10 SEMESTER 1 & 2 KURIKULUM 2013
RPP AKIDAH AKHLAK KELAS 10 SEMESTER 1 & 2

RPP AKIDAH AKHLAK KELAS 10 SEMESTER 1 & 2 

Intel Madrasah - RPP Akidah Akhlak Kelas 10 Semester 1 & 2 - Akidah Akhlak merupakan mata pelajaran yang sangat penting bagi peserta didik untuk membentuk Insan cendikia yang berakhlakul karimah. Bangsa ini akan tumbuh berkembang apabila masyarakatnya mempunyai akhlak yang baik, seperti dijelaskan dalam Al qur'an surat Al 'arof ayat 96 :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Artinya : "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Demikian balasan Alloh apabila penduduk di suatu Negara atau di suatu tempat mereka beriman kepada Alloh maka Alloh akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Oleh karena itu pendidikan karakter pada peserta didik sangat lah penting, tidak hanya pintar dan cerdas namun harus disertai dengan akhlak yang mulia.

Untuk mencapai itu semua khususnya tujuan pendidikan Nasional tentunya harus punya strategi yang matang dalam kegiatan belajar mengajar yaitu dengan menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pada kesempatan kali ini admin telah menyajikan RPP Akidah akhlak Kelas 10 Semester 1 dan Semester 2 Kurikulum 2013 sesuai dengan KMA 183. Berikut contoh RPP Akidah akhlak Kelas 10 Semester 1 dan Semester 2 Kurikulum 2013 :

Link copied to clipboard